Reklamační řád - Andromedo Interiors

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Postup při reklamaci:

Pro uplatnění reklamace má kupující povinnost informovat nás o případné vadě zboží ihned po obdržení zásilky. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu: info@andromedo.cz nebo telefonicky: +420 703 325 532

Reklamované zboží nám poté prosím zašlete na naši adresu spolu s vyplněným formulářem pro vrácení zboží nebo písemným popisem reklamace a přiložte kopii faktury.

Adresa pro zaslání nebo předání reklamace: 

Andromedo Interiors
Křižíkova 229/38
Liberec 9
460 07


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku (datum odeslání od zákazníka)

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:


FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍUpozornění: Reklamované zboží odeslané dobírkou nebude převzato.


Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v případě, že:

  •          Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění Reklamace - záruka zaniklá.
  •          Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
  •          Vada vznikla opotřebením zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním.
  •          Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, zejména nevhodnou údržbou.
  •          Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  •          Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu či jiných úprav bez svolení výrobce.
  •          Bylo zboží poškozeno živly.
  •          Výrobek byl poškozen při přepravě, zjevné poškození zboží nebo jeho obalů je třeba ihned vyřešit s dopravcem a případně zboží vůbec nepřebírat.


Při reklamaci tapet:
Při reklamaci tapet je nutné reklamovat celou tapetu, nikoliv její kus. Při rozbalení je nutno překontrolovat celý pás tapety. Pokud z tapety bude odstřihnut kus nebo bude tapeta uživatelem jakkoli mechanicky poškozena nebo bude-li chybět informační štítek tapety, může být reklamace zamítnuta nebo odpočítána poměrná část jako náklad na vrácení zboží do původního stavu, což může být až 100% z ceny zboží. Tuto informaci nám poskytla ČOI.

Reklamaci nelze uplatnit na nalepené tapety na zdi (resp. na jiném podkladu). Proto je „Kupující“ povinen zkontrolovat každou roli tapety před samotnou aplikací, aby nedošlo ke zjištění vad či barevných odchylek na tapetě až po jejím nastříhání nebo dokonce až po nalepení na podklad.

Prodávající označí reklamaci za neoprávněnou pokud:

  • vada vznikla nepřiměřeným zacházením či použitím
  • vada byla způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů


 
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka:
 

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. číslo 40/1964 Sb. (Obč. zák.)právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo platí pro nákupy fyzických osob, nikoli podnikatelů na IČO. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Zašlete nám zboží spolu s písemným popisem nebo přiloženým lístkem na vrácení zboží obsahující informaci o odstoupení od smlouvy a přiložte kopii faktury.
V případě, že v balíku nebudou potřebné dokumenty, může dojít k recyklaci balíku.

Zboží zasílejte nepoškozené, neopotřebené a v originálním obalu.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Andromedo.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží zasílejte doporučeně, doporučujeme ho pojistit u dopravce. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. 

Andromedo Interiors vrací v tomto případě i náklady na přepravu zboží z Andromedo.cz k zákazníkovi. Náklady na přepravu (zaslání ) zboží od zákazníka do Andromedo.cz hradí zákazník.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek neakceptujeme odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.