Souhlas se zpracováním osobních údajů - Andromedo Interiors

Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro účely registrace uživatelského účtu


1. Udělujete tímto souhlas Lucii Hajné, sídlem Seifertova 900/4, 46006, Liberec, IČ 04723643, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
• jméno a příjmení;
• emailovou adresu;
• telefonní číslo;
• fakturační adresu;
• dodací adresu;
• IČ, DIČ;
• historii objednávek.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
• zřízení a administrace uživatelského účtu;
• nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:
• zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.
• nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
• Poskytovatel služby NG Consulting s.r.o., sídlem Ševčíkova 427/7, 46006, Liberec;

5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
• požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
• vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
• u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
• nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
• požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
• na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.